Tingvalla har varit nöjesplats i 90 år

Hundratusentals nordvästskåningar har dansat, spelat bingo, blivit kära och ätit gott på Tingvalla i Åstorp. Den första arrendatorn Hulda Nilsson arrangerade dans varje söndag under 30- och 40-talen. Den tidens stjärnartister avlöste varandra på scenen. Bland annat Edvard Persson, Sven-Olof Sandberg, Jussi Björling och Karl-Gerhard. Karl-Gerhard kostade för övrigt 200 kr för en helkväll midsommaren 1935.

500 personer deltog i danserna. Ungdommar från hela nordvästra Skåne reste hit. Tingvalla var först i landet med entréavgift, det vanliga var annars dansbiljetter till varje dans. Dansandet fortsatte även under andra världskriget men då med mörkläggningsskivor för fönstren. Det ordnades ”djungelnätter”, med lianer från taket, ”cirkus” med manege och tält i papp allt för att göra Tingvalla exotiskt och spännande. Fram till 1949 drevs Tingvalla av Hulda Nilsson och efterträddes av Elis Abrahamsson som fortsatte i samma framgångsrika stil. I slutet av 60-talet avtog dansandet.

Branden av Perslund 1930 blev startskottet till Tingvalla. SLU (Sveriges landsbygdsungdom, som var Bondeförbundets ungdomsorganisation, numera CUF och Centern) hade haft många möten och fester på Perslund. Nu bildades SLU-Byggnadsförening och Tingvalla kom till och namnet var det segrande
förslaget i en omröstning. På hösten 1931 stod den nya byggnaden klar för invigning av en totalt kostnad av 75.000 kr som finansierades genom att andelar såldes och resten lånades i bank.

1985 genomfördes en större renovering och ombyggnad.

Numera anordnar Tingvalla Dans danskvällar varannan lördag. 
PRO- Klippan arrangerar dans den andra måndagen i varje månad.
Bingo spelas varje torsdagskväll.